Opět jsme se zapojili do projektu 72 hodin

Tři dny dobrovolnických aktivit ve prospěch našeho okolí - tak by se dal stručně popsat projekt 72 hodin, který v České republice pořádá Česká rada dětí a mládeže. Letošní 5. ročník připadal na 12.-15. října 2017 a v průběhu těchto dnů si mohl každý vyzkoušet, že péče o životní prostředí, o lidi a místo, kde žijeme, může být o maličkostech -  o tom, že něco malého změníme, dáme do pořádku a že to může být i zábava!

Naše pionýrská skupina již poněkolikáté zasvětila jeden den úklidu v okolí klubovny na bohnickém sídlišti. Práce se ujali naši instruktoři v sobotu 14.října. Před klubovnou máme dětské hřiště, takže snahou bylo, aby místo bylo čisté a bezpečné. V průběhu vyklízení odpadků se naskytly i zajímavé nálezy - např. klávesnice od počítače a zvláštní luk s kabelem místo tětivy :-) 

Ale co by to bylo za akci, kdyby kromě naplánované činnosti neproběhlo něco zcela nečekaného a dobrodužného: naši kluci měli možnost procvičit si první pomoc, když ošetřovali pána, který spadl ze schodů a úspěšně ho předali záchranářům. 

Snad byl tedy letošní ročník pro nás úspěšný a pro okolí prospěšný a příště se třeba můžete zapojit s námi!