Celoroční činnost

Naše oddíly pracují s dětmi ve věku 5 až 15 let a jsou volně přístupné všem dětem. Náplň jejich činnosti je různorodá a všestranná – děti se věnují turistice, učí se tábořit v přírodě, poznávat rostliny a živočichy, ale nechybí ani rukodělná činnost a samozřejmě sport. V první řadě si děti hrají, vždyť to je přece to hlavní, ale v rámci her zlepšují spousty schopností a dovedností, hlavně tz. soft skills v oblasti týmové spolupráce a komunikace. Zkouší si tak zábavnou formou nové hry a aktivity a rozšiřují si tak svoje tělesné i duševní schopnosti. Nedílnou součástí činnosti oddílů jsou výlety a výpravy do různých koutů naší vlasti.

Členský příspěvek pro člena oddílu činní 500,- Kč na celý kalendářní rok. Děti, které pravidelně navštěvují naše oddíly nemusí mít žádné speciální vybavení.

Oddílové schůzky se konají pravidelně jednou týdně v naší klubovně či blízkém okolí. Členové oddílů Záře mají výhody ve formě pravidelného zasílání informací, přednostních přihlášek na jednotlivé akce, slevu na všechny tyto akce a úrazové a odpovědností pojištění zdarma.