Vánoce 2020 v oddílech

Vánoční oddílové schůzky bývají vždy trošku jiné, slavnostní. Letos to platilo dvojnásob - výjimečné totiž bylo už samotné vidět se a strávit společně čas. Podívejte se, jak jednotlivé oddíly slavily vánoční čas. 

Blobíci se v rámci schůzky zúčastnili Libeňské vánoční hry, kterou pořádala MČ Praha 8, a jejím cílem bylo najít místo, kde se v Praze objevil první vánoční stromeček. Blobíkům se hra velmi líbila, dozvěděli se něco o historii Libně, poznali různé vánoční zvyky a užili si pobyt na čerstvém vzduchu.

Dráčci měli část vánoční schůzky v podobném hávu - zúčastnili se Večerní hry pro Praze,  během níž se zábavnou formou dozvěděli spoustu zajímavých informací o naší historii. Kromě toho si také společně ozdobili stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Na schůzce se objevil i Ježíšek, který dětem přinesl pár dárečků.

Čiperkové se také zúčastnili akce Večerní hra Prahou. Společně vycestovali na Žižkov, odkud se vydali na dobrodružnou cestu, při níž potkávali různé osobnosti z historie, ať už to byl Karel IV., Jan Hus, Jan Žižka nebo mnozí další. Po této dějepisné části je čekalo občerstvení a odměny.

Pelikáni se setkali osobně u klubovny a vyrazili za tmy po tajemných lesních světlech na magický plácek. Tam si každý na papír nakreslil jednu věc, kterou si s sebou nechce vzít do dalšího roku a papír zapečetil, aby tam ta věc zůstala. Pak si o svých vánočních přáních povídali s cukrovím a kakaem a vrátili se zpět. 

Jak je vidět, program jednotlivých oddílů byl pestrý a nezbývá než přát všem dětem, aby si do Nového roku odnesly jen to dobré.

Na fotky se můžete podívat v naší fotogalerii a také na facebooku.