Pionýrská skupina Záře
Pionýr, z.s.

Oddíl Blobík

Oddíl Kulíšci vznikl v roce 2009 a původně byl určen pro děti v první nebo druhé třídě základní školy a pro předškoláky, které škola v nejbližší době čeká. Děti však již odrostly a tak většina našich členů nyní chodí do 6 a 7 třídy základní školy.

Na oddílových schůzkách děti čeká všestranně zaměřený program, s velkým důrazem na rozvoj fantazie, spolupráce a osobnostního rozvoje. Hry jsou zaměřeny převážně na základní dovednosti dětí (jednoduché počítání, barvy, paměť, motorika) a častou činností dětí jsou i nejrůznější rukodělné činnosti (malování, vyrábění a jiná umělecko-výtvarná činnost). Hlavním naším cílem je rozvíjet pomocí hry schopnosti a dovednosti dětí, hlavně pak tzv. "soft skills", tedy schopnost komunikace, spolupráci a další sociální dovednosti.

Samozřejmostí je celoroční hra, která tvoří základ motivace pro děti. Letos jsme se ocitli ve hře Jumanji a musíme se dostat co nejrychleji ven, aby nás hra nepohltila navždy :).

Fotografie z naší činnosti letošního školního roku můžete nalézt v naší fotogalerii zde:

připravuje se

Schůzky se konají každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin

Věk členů oddílu: 13-15 let (7. - 9. třída)
Oddílový vedoucí: Jakub "Huťák" Hutr, tel: 737155302
Kontaktní e-mail:  kulisci@zare.cz


Soubor: 

Akce

08.04.20 ( celý den)
Akce je bohužel zrušena!

Podporují nás

logo MHMP

 

logo MŠMT

 

 

logo MČ Praha 8

 

 

Podporují nás