1. běh letního tábora

Termín konání: 1. července - 23. července 2021
Téma celotáborové hry: Pán Prstenů

Hlavní vedoucí: Jakub Mareš

Kontaktní osoba: Jakub Mareš
E-mail: 1beh@zare.cz
Telefon: +420 777 100 831

Cena tábora:  5 200,- Kč (5 000,- Kč pro členy Pionýra)
(v ceně je zahrnuta strava 5 x denně, pitný režim, doprava, odměny, pojištění, vstupné na výletech, materiál k programu)

Registrace: První krok registrace je vyplnění registračního dotazníku (ZDE). Následně Vám zašleme vše potřebné (detailní pokyny, závaznou přihlášku, formulář potvrzení od lékaře...).

O našem táboře:

Na tábor se vypravíme jako každý rok do Meziměstí (asi 10 km od Broumova), do krásné přírody CHKO Broumovsko.

Ubytování na táboře je v tradičních podsadových stanech po dvou. Zázemí táborové základny tvoří malá chatka (bouda), kde je kuchyně. Jídelna ve velkém hangáru (stanu).

Tábor trvá 3 týdny, účastní se ho okolo 50 dětí ve věku od 6 do 15 let.

Tábor je zajišťován školenými vedoucími a instruktory – dobrovolníky, zpravidla celoročně pracujícími s dětmi na oddílových i jiných akcích. Hlavní vedoucí tábora i táborový zdravotník mají ministerstvem školství akreditované kvalifikace na tyto funkce, jednotliví vedoucí a instruktoři taktéž prochází řadou vzdělávacích kurzů.

Hlavní část táborového programu tvoří tzv. celotáborová hra – komplexní soustava her a dalších aktivit, motivovaných jedním tématem. V posledních letech byla témata např. Harry Potter, Vikingové, Karel IV. nebo v roce 2020 Piráti.

Náš tábor není pasivní rekreací – je poměrně fyzicky náročný (delší výlety, běhání po lese apod.). Obecně chceme, aby se toho děti na táboře co nejvíce naučily a formou her si aktivně vyzkoušely věci, které se jim mohou hodit i po skončení tábora.
V průběhu tábora se děti také podílejí na zajišťování běhu tábora – podle svých schopností se například zapojují do přípravy dřeva pro táborové ohně, pomáhají s přípravou jídla, dle rozdělení služeb také myjí například hrnce a další společné nádobí.
Během tábora jsou děti rozděleny do oddílů a to tak, aby skupinky byly při hře rovnocennými partnery – jak po stránce fyzické tak i rozumové.
V rámci táborové činnosti dbáme na rozvoj individuálních schopností každého dítěte, stejně jako na spolupráci mezi dětmi a jejich oddíly. Naučné a vzdělávací prvky vnáší do tábora rozličné tábornické aktivity, ale také například návštěva kulturně a přírodně zajímavých míst v okolí.
Program tábora zahrnuje mnoho různorodých činností, které jsou zařazovány s ohledem na jejich výchovné cíle. Děti během tábora hrají množství netradičních i tradičních her a soutěží, vyzkouší si rozličné rukodělné činnosti a naučí se různým turistickým a tábornickým dovednostem. V rámci dvoudenního putovního výletu také zakusíme spaní pod širákem.

Motivacni_dopis