1. běh letního tábora

Termín konání: 1. července - 23. července 2021
Téma celotáborové hry: Pán Prstenů

Hlavní vedoucí: Jakub Mareš

Kontaktní osoba: Jakub Mareš
E-mail: 1beh@zare.cz
Telefon: +420 777 100 831

Cena tábora:  5 200,- Kč (5 000,- Kč pro členy Pionýra)
(v ceně je zahrnuta strava 5 x denně, pitný režim, doprava, odměny, pojištění, vstupné na výletech, materiál k programu)

Registrace: Kapacita tábora je již plně obsazena! Momentálně se lze hlásit pouze jako náhradník.
První krok registrace je vyplnění registračního dotazníku (ZDE). Následně Vám zašleme vše potřebné (detailní pokyny, závaznou přihlášku, formulář potvrzení od lékaře...).

O našem táboře:

Na tábor se vypravíme jako každý rok do Meziměstí (asi 10 km od Broumova), do krásné přírody CHKO Broumovsko.

Ubytování na táboře je v tradičních podsadových stanech po dvou. Zázemí táborové základny tvoří malá chatka (bouda), kde je kuchyně. Jídelna ve velkém hangáru (stanu).

Tábor trvá 3 týdny, účastní se ho okolo 50 dětí ve věku od 6 do 15 let.

Tábor je zajišťován školenými vedoucími a instruktory – dobrovolníky, zpravidla celoročně pracujícími s dětmi na oddílových i jiných akcích. Hlavní vedoucí tábora i táborový zdravotník mají ministerstvem školství akreditované kvalifikace na tyto funkce, jednotliví vedoucí a instruktoři taktéž prochází řadou vzdělávacích kurzů.

Hlavní část táborového programu tvoří tzv. celotáborová hra – komplexní soustava her a dalších aktivit, motivovaných jedním tématem. V posledních letech byla témata např. Harry Potter, Vikingové, Karel IV. nebo v roce 2020 Piráti.

Náš tábor není pasivní rekreací – je poměrně fyzicky náročný (delší výlety, běhání po lese apod.). Obecně chceme, aby se toho děti na táboře co nejvíce naučily a formou her si aktivně vyzkoušely věci, které se jim mohou hodit i po skončení tábora.
V průběhu tábora se děti také podílejí na zajišťování běhu tábora – podle svých schopností se například zapojují do přípravy dřeva pro táborové ohně, pomáhají s přípravou jídla, dle rozdělení služeb také myjí například hrnce a další společné nádobí.
Během tábora jsou děti rozděleny do oddílů a to tak, aby skupinky byly při hře rovnocennými partnery – jak po stránce fyzické tak i rozumové.
V rámci táborové činnosti dbáme na rozvoj individuálních schopností každého dítěte, stejně jako na spolupráci mezi dětmi a jejich oddíly. Naučné a vzdělávací prvky vnáší do tábora rozličné tábornické aktivity, ale také například návštěva kulturně a přírodně zajímavých míst v okolí.
Program tábora zahrnuje mnoho různorodých činností, které jsou zařazovány s ohledem na jejich výchovné cíle. Děti během tábora hrají množství netradičních i tradičních her a soutěží, vyzkouší si rozličné rukodělné činnosti a naučí se různým turistickým a tábornickým dovednostem. V rámci dvoudenního putovního výletu také zakusíme spaní pod širákem.

Motivacni_dopis