3. běh letního tábora

Termín konání: 7. - 20. srpna 2021

Téma: Prozatím tajné

Hlavní vedoucí tábora a kontaktní osoba: Karel Blaheta
E-mail: 3beh@zare.cz
Telefon: +420 777 650 325

Cena tábora:  4 000,- Kč (slevy: 200 Kč pro členy Pionýra, 200 Kč pro druhého a další sourozence)
(ceně je zahrnuta strava 5 x denně, pitný režim, doprava, odměny, pojištění, vstupné na výletech, materiál k programu)

Tábor je již plně obsazen!

3. Běh v jádru pevnosti