Čiperkové v listopadu

02.12.2023 - 10:46

V listopadu se konaly čtyři schůzky oddílu Čiperkové. 

Věnovali jsme se Halloweenu, který je magickým anglosaským lidovým svátkem, jenž se slaví většinou hlavně v anglicky mluvících zemích. Nejprve jsme si tedy pověděli něco o tradicích a kouzelném podzimu a pak už jsme se pustili do rejdění.

V listopadu začal také advent a v klubovně se konala naše tradiční akce Adventní dílnička, kterou navštívilo hned několik Čiperků s rodiči.

Jak je zvykem, na závěru schůzky měli také Čiperkové na výběr, co by chtěli dělat a jako obvykle vyhrálo naše oblíbené lego.