2. běh letního tábora

Termín konání: 24. července - 7. srpna 2021

Téma celotáborové hry: Cesta kolem světa za 14 dní

Hlavní vedoucí a kontaktní osoba: Karel Vlasák
E-mail: 2beh@zare.cz
Telefon: +420 606 511 879

Cena tábora: 3 900,- Kč (3 700,- Kč členové Pionýra)
(v ceně je zahrnuta strava 5 x denně, pitný režim, doprava, odměny, pojištění, vstupné na výletech, materiál k programu)

Počet účastníků je omezen.

2. Běh