Pionýrská skupina Záře
Pionýr, z.s.

Členství

Členství v Pionýrské skupině Záři je možné vždy na kalendářní rok (od ledna do ledna) a poskytuje řádně registrovaným členům následující možnosti a výhody:

Výhody členství pro mladší 15 let

1) Možnost účastnit se pravidelné činnosti Záře (www.zare.cz/celorocni-cinnost).

2) Možnost čerpat slevy na všechny prázdninové táborové akce Záře (www.zare.cz/akce)

3) Možnost získat zdarma Členskou pionýrskou kartu Záře, která je zároveň Evropská karta mládeže EYCA se všemi jejími výhodami a slevami (www.eyca.cz).

4) Automaticky zařízené speciální úrazové pojištění na všech akcích pořádaných Září, a to zcela zdarma.

5) Jako první dostává informace o plánovaných akcích Záře a můžeš se tak na ně přihlásit s předstihem a mít tak jisté volné místo.

Výhody členství pro starší 15 let

1) Možnost účastnit se akcí Záře, a to jak těch s dětmi, tak i například pravidelného setkávání členů a kamarádů "Září se Září", které je pro členy Záře zdarma!

2) Možnost rozvíjet své kompetence formou účasti na vzdělávacích akcí Pionýra a mít je od Záře plně hrazené (v případě, že se vzděláváte v oblasti, které se aktivně na Záři věnujete).

3) Možnost zapojit se do Motivačního systému Pionýrské skupiny Záře a sbírat body, které lze pak uplatnit formou slevy na akci nebo pořízení "pionýrského předmětu".

4) Možnost získat zdarma Členskou pionýrskou kartu Záře, která je pro mladší 31 let zároveň Evropská karta mládeže EYCA se všemi jejími výhodami a slevami (www.eyca.cz).

5) Automaticky zařízené speciální úrazové a odpovědnostní pojištění na všech akcích pořádaných Září, a to zcela zdarma.

6) Možnost půjčovat si vybavení Záře (stany, deskové hry, lezecké vybavení, nafukovačky atp.), a to i pro soukromé účely.

 

Jak se registrovat?

Pro registraci stačí vyplnit registrační list v příslušné variantě (www.zare.cz/soubory) a donést ho buď do naší klubovny a nebo zaslat poštou (www.zare.cz/kontakty) a zaplatit členský příspěvek. Registrační list není potřeba nově vyplňovat každý rok znovu, pokud jste ho tedy již vyplňovali, tak stačí jen zaplatit členský příspěvek. Nový list je potřeba vyplnit jen v případě, že jste dosáhli věku pro jiný typ registračního listu (tedy po dovršení 15 a 18 let).

Členský příspěvek na rok 2020
0-3 roky 200,- Kč
4 - 14 let 500,- Kč
15+ 350,- Kč

V případě registrace více členů z jedné rodiny (v přímé linii) máte možnost uplatnit rodinnou slevu (děti 4 - 14 let mají slevu 100 Kč a 15+ mají slevu 50 Kč).

Členské příspěvky zasílejte na účet Pionýrské skupiny Záře 136099193/0300 (jako variabilní číslo uvádějte datum narození registrovaného ve formátu DDMMRRRR a jeho jméno do poznámky pro příjemce).

Termín řádné registrace (platby členského příspěvku, případně odevzdání podepsaného registračního listu, pokud jde o novou registraci) na celý kalendářní rok 2020 je 31. prosince 2019. Doregistrovat se je možné kdykoliv v průběhu roku, registrovaní budete od příštího měsíce od doregistrace. Nebudou pro vás ale platit některé výhody.

Akce

27.10.20 17:3001.11.20 18:00
Vazalové rodů Rožmberků, Lobkowiců,...

Podporují nás

logo MHMP

 

logo MŠMT

 

 

logo MČ Praha 8

 

 

Podporují nás