Červnové putování Dráčků 🗺

03.07.2022 - 11:06


Dráčci včera zůstávali v Egyptě, 🇪🇬jelikož jim nešťastnou náhodou ujel spoj do další země. 🗺 Tudíž pokračovali v objevování jeho krás a záhad. 🔎 Navštívili místního nejvyššího kněžího 👳🏽‍♂️ boha Ra a poslechli si od něj tajemný a magický příběh, 📖 který je nutil rozhýbat své nohy a utíkat všemi směry. 🏃🏻 K uctění boha Ra ☀️ se Dráčci rozhodli složit zkoušky božího řetězu. ⛓ Ke konci ještě naučili kněžího hrát jejich oblíbenou vybíjenou 🤾🏻 a utíkali 🏃🏼‍♀️chytit loď ⛴ aby se mohli vydat na další dobrodružství. 🧭

 

Dráčci i přes komplikace, které je postihly minulou schůzku v Egyptě s ujetým spojem, se během druhé červnové schůzky vydali do Řecka. 🇬🇷 Zjistili, kde se nachází hlavní město, a že je pojmenováno, po jeho patronce Pallas Athéně, která je požádala o pomoc se stavbou nového chrámů na její počest. 🏛  Protože je Athéna bohyní moudrosti 🧠, získání jednotlivých stavebních kamenů 🪨, nebylo úplně jednoduché. Dráčci museli dokázat, že si je zaslouží a to zodpovězením nejrůznějších zapeklitých otázek. 🙋🏼‍♀️ Po dostavění krásných antických chrámů 🏛 Dráčci vyrazili trénovat svoje sportovní schopnosti při hraní ringa, ⭕️ ale z ničeho nic byli znovu požádáni Pallas Athenou o pomoc se sklízením úrody prvních oliv, 🫒 které věnovala Athéňanům a stala se díky nim zakladatelkou a ochránkyní řeckého zemědělství. Dráčci museli sklízet postupně v závislosti na zralosti jednotlivých stromů, 🌳 které byli očíslováné od jedné do šedesáti.

 

Dráčci se na předposlední červnové schůzce vypravili lodí do Turecka, 🇹🇷 kde narazili na cizí nájezdníky, které museli v souboji kámen 🪨, nůžky ✂️, papír 📃 porazit, aby se nedostali na jejich území. Následně je čekal krátký vědomostní kvíz 📝, nejen o Turecku, ale o všech státech, které doposud navštívili. Po tomto kvízu se Dráčci vrátili v čase ⏳, zpátky do doby, kdy bylo Turecko ještě součástí Osmanské říše. 🗺 Zde dostali za úkol bránit svého vládce před útoky nepřátelského krále 👑, kterého bránili jak poddaní, tak i oddaný nezranitelný královský šašek. Jako odměnu za záchranu krále si Dráčci vysloužili chvilku odpočinku při hraní fotbalu ⚽️ a sladkou odměnu v podobě točené zmrzliny. 🍦

 

Dráčci se během poslední schůzky před prázdninami vydali na průzkum do Bulharska, 🇧🇬 kde se rozhodli navštívit jednu z historických dominant, a to Belogradčické skály. Aby se na tento výlet řádně připravili, navštívili Dráčci během schůzky lezeckou stěnu, 🧗‍♂️ kde si vyzkoušeli jaké by to bylo lézt po opravdových skalách. 🏔 Za celoroční snažení a postup ve sbírání zavazadel🧳Dráčci dostali nejdříve sladkou odměnu v podobě zmrzliny,🍦a potom si každý mohl vybrat vak 🎒s odměnou ve své oblíbené barvě. 🎨