Pionýrská skupina Záře
Pionýr, z.s.

Český den proti rakovině

I v tomto roce plném změn a nejistot se podařilo zachovat mnoho akcí, které pro mnohé z nás už neodmyslitelně patří k běžnému běhu roku, byť ve více či méně upravené podobě. Mezi ně se řadí i Český den proti rakovině, a naše skupina při něm nemohla chybět!

Proto jsme se 30. září oděli do žlutých triček a vyrazili nabízet možnost přispět do sbírky všem kolemjdoucím na zastávce metra Letňany. Hlavními prodejci byli děti z našich oddílů. Samotní vedoucí a instruktoři se tak stali pouhým dozorem a nositeli vaků na příspěvky.

Kolem třetí hodiny se vyměnily prodejní “směny” a prodávali jsme ještě dlouho do večera, teď už ale na Střížkově.

V dalších dnech letošní prodloužené sbírky jsme se zapojili už jen nepřímo, a to vyjednáním následného sběru příspěvků ve Smíchovské kavárně Café Alegre, díky čemuž jsme mohli oslovit sbírkou tamní zaměstnance okolních kanceláří při jejich coffee breaku.

Celkem jsme takto napříč všemi prodejními stanovišti vybrali pro Ligu proti rakovině krásných 35 632,-Kč!

Děkujeme našim prodejcům, co si ukrojili čas ze dnes cenné školní docházky, aby mohli nabízet kytičky, stejně tak i všem co na letošní sbírku přispěli, jak u nás, u jiných prodejců, či přes internet. A hlavní díky patří Lize proti rakovině, že přes nepřízeň okolností vytrvali a tuto tradiční sbírku uskutečnili i v letošním roce, těšíme se zase za rok!

Podporují nás

logo MHMP

 

logo MŠMT

 

 

logo MČ Praha 8

 

 

Podporují nás