Čiperkové pomáhají

26.01.2022 - 22:24


Dalším, lednovým tématem schůzek byl HANDICAP. 

Čiperkové si vyzkoušeli, jaké to je žít bez zraku, beze sluchu nebo bez končetiny. Dozvěděli jsme se, jaké pomůcky mohou využít lidé s handicapem a zkusili jsme si znakovou řeč. 

Děti téma velmi zaujalo a s velkou ochotu se vrhly do pomoci kamarádům, kteří na krátkou chvíli přišli o některé své smysly.