Čiperkové umělci

02.02.2022 - 21:21


Čiperkové se věnují také umění. Jejich úkolem bylo opravit vysvědčení Eulálie Malozpěvanky, které se v umělecké škole moc nedařilo. 

Složili vlastní píseň, skvěle zvládli pantomimu, namalovali portrét kamaráda a také poznali známé obrazy.