Obnovujeme činnost oddílů!

06.05.2021 - 15:38

 

S radostí oznamujeme, že se opět můžeme scházet v rámci oddílové činnosti. Zatím pouze venku a za dodržování hygienických pravidel, ale i to je krůček kupředu!

Venkovní oddílové schůzky startují následovně:

Dráčci 6.5.2021

Blobíci 11.5.2021

Pelikáni 17.5.2021

Čiperkové 19.5.2021

Zde se můžete seznámit s pravidly, která platí na území Prahy pro práci s dětmi: 

- Všichni účastníci schůzek musí být vybaveni respirátorem či zdravotnickou rouškou.

- Činnost ve vnitřních prostorách je od 4.5.2021 povolena v počtu 3+1 (tedy jeden vedoucí či instruktor na tři děti, v respirátorech).

- Činnost ve venkovních prostorách je od 4.5.2021 povolena v počtu 20 lidí, podmínkou je dostatečná plocha – nejméně 15 m2 na 1 osobu, při sportu bez respirátoru, při ostatních činnostech je respirátor nutný.

Účastníci schůzek (děti i dospělí vedoucí) musí prokázat, že absolvovali COVID test s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před aktivitou a to jednou z následujících možností:

- Na oficiálním testovacím místě, potvrzením z testovacího místa.

- Ve škole, školském zařízení či v zaměstnání, potvrzením z dané instituce.

- Ve škole, školském zařízení, zákonný zástupce potvrdí čestným prohlášením.

- Pro prokázání lze použít i PCR test ne starší než 7 dnů, potvrzením z testovacího místa.

Testem se nemusí prokazovat osoby, které prodělaly onemocnění COVID nejdéle 90 dnů před aktivitou (potvrzení o pozitivitě a probíhající 90 denní lhůtě), či absolvovaly již 2. dávku očkování (prokázání se očkovacím certifikátem).

Na každou schůzku je nutné doložit čestné prohlášení, tedy potvrzení o bezinfekčnosti (viz příloha tohoto článku). Bez tohoto vytištěného potvrzení nemůžeme děti na schůzku přijmout.

 

Pevně doufáme, že se bude situace zlepšovat a že se nám v oddílech sejde spousta kamarádů. Budeme se těšit!