Ostrov Můz

23.03.2022 - 20:26


Múzy jsou dcery nejvyššího řeckého boha Dia. Jsou to bohyně všech umění. Dříve lidé nevěděli, že existuje vrozený talent a mysleli si, že umělecké výkony básníků, tanečníků, malířů a hudebníků nejsou jejich dílem, nýbrž pocházely z božské inspirace, právě od Můz.

Proto se Čiperkové na přelomu března a dubna budou věnovat umění. 

-> Barvení keramiky - každý si vybral dvě keramické destičky a vybarvil obrázek, jeden pro sebe, druhý pro někoho k radosti. 

-> Dramatizace "Zrcadlo" - děti si ve dvojicích zkusí "koukat do zrcadla" jeden předvádí pohyby, druhý je opakuje. 

-> Dramatizace "Živý obraz" - děti dostanou téma (prázdniny, nákup, tábor, škola atp.) a každý se postaví do nějaké pozice. Obraz vyfotíme. Poté každý řekne, co v obrazu ztvárňuje a nakonec zkusíme obraz rozhýbat.

-> Lepení Play Do - děti si z barevných ťuplíků slepí sochu, poté jí popíší v kruhu. 

-> Dramatizace “Obličejová pošta” - hra na způsob tiché pošty, jen míso slov se posílá ksichtík. Nakonec se porovná zadání a výsledek.