Podzimní prázdniny v Čimelicích 🍂

08.11.2022 - 02:10

Poslední týden v říjnu, během podzimních prázdnin, jsme vyslyšeli volání Vladislava II. knížete českého a markraběte moravského, který svolal své věrné poddané do města Čimelice. Kde nás požádal o pomoc s pátráním po ukradené koruně, bez které se nemohl důstojně připojit k tažení do Milána pomoci císaři Fridrichovi.

Kvůli možnosti lepšího pátrání jsme se rozdělili na pět družin (Čimeličtí rytíři, Šmoulové, Ohnivá růže, Černá labuť a Zelená tráva), které vedli významní Zemani, kteří si rytíře do družiny vybírali velmi pečlivě. Za pomoci různých fyzických testů během, kterých nezapomněli prověřit ani mysl statečných rytířů. Každá družina si zvolila vlastní název a vytvořila svůj erb. Každý rytíř si také vyrobil svoji podobiznu, která sloužila jako jeho osobní hodnocení, kde získával další výzbroj pro budoucí tažení. Zemani získali od zvědů informaci, že banda lapků má podobiznu hledané koruny, ale vymění jí pouze za dostatečně velké množství křídy, která je v našem knížectví, ale velmi vzácná. Proto se rozhodli, že před tímto náročným úkolem je potřeba aby rytíři nejdříve prošli všemi výcviky. Během kterých se naučili vázat uzle, pracovat s buzolou, střílet z praku, vzduchovky a luku. Po náročném vytěžení křídy rytíři získali části podobizny koruny, které si následně složili. První den pátrání zakončili hraním deskových her.

Čtvrteční den jsme začali výletem, který byl zakončený nákupy v Čimelicích. Po návratu se Zemani rozhodli prověřit připravenost svých rytířů pomocí strategické hry Kolíkárna. Následně i jejich schopnost spolupráce a přesnosti při střílení z lidské kuše. Aby rytíři mohly získat další vybavení byla jejich obratnost prověřena hrou Ocásky. Náročný den zakončili rytíři tancem na podložkách, výrobou 3D pery, barvením figurek a hraním deskových her.

Páteční den výpravy jsme začali Cestou rytíře, která prověřila schopnosti, které získali rytíři během svých výcviků. Po náročné cestě čekala rytíře odměna v podobě filmu Hotel Transylvánie 4. Když rytíři nabrali síly čekal je Štafetový turnaj, kde navzájem porovnali svoje možnosti a schopnosti spolupráce. Večer se pustili do výroby halloweenských tašek a kostlivců.

Poslední den výpravy se rytíři snažili získat co nejvíce drahokamů ostatních družin a přijít o co nejméně svých vlastních, aby mohly uctít Princeznu, která jim slíbila vodítko k truhle s pokladem kde by se měla nacházet i hledaná koruna. Princezna za získané drahokamy podělila jednotlivé družiny zprávou o umístění závěrečného vodítka k truhle, ale rytíři museli prolomit její šifrování. Po rozluštění zprávy se družiny vydaly pro svoji nápovědu, když ji získaly všechny družiny se musely spojit, aby truhlu mohly otevřít a o poklad se podělit. Jako poděkovaní za nalezení ztracené koruny Vladislav II. připravil pro všechny družiny slavnostní strašidelný bál.