Září u Čiperků

23.10.2023 - 16:46


Čiperkové se v září sešli třikrát. Novým tématem pro tento školní rok je “Cesta kolem světa”. Na první schůzce jsme si vyprávěli zážitky z prázdnin a naplánovali naší velkou výpravu. 

Druhá schůzka byla plná administrativy, museli jsme si vyběhat cestovní pas a víza. Následně jsme začali balit a chystat se na cestu. 

Třetí schůzku jsme si vyrobili trička, jako stejnokroj, abychom se ve světě neztratili. Vyzkoušeli jsme si techniku savovaní a trička se nám moc povedla. 

Už se nemůžeme dočkat, až vyrazíme do světa!