Čiperkové

Čiperkové v únoru

24.02.2023 - 15:33


V únoru se sešli Čiperkové 3x. Na první únorové schůzce si vytvořili nové lego avatary na nástěnku a tím odemkly tři žluté boxy, které byly plné lega. To bylo nadšení, Čiperkové už nechtěli dělat nic jiného než se ponořit mezi kostičky a skládat a skládat, ať už podle fantazie nebo návodu.

Čiperkové v lednu

12.01.2023 - 15:25


Čiperkové se v novém roce sešli v hojném počtu. Novoroční schůzku jsme začali v komunikačním kruhu, kdy jsme si pověděli, jak jsme se měli o vánočních prázdninách.

V lednu nás čekají tři společná odpoledne,  kdy nás nemine práce na dopravních prostředcích, abychom si usnadnili cestování v Legolandu. Musíme vybudovat síť silnic a vlakových drah a v neposlední řadě také leteckou dopravu. 

Čiperkové v kině

14.12.2022 - 19:54


Čiperkové naplnili kinosál! 

Dnes proběhla vánoční schůzka oddílu Čiperkové, která byla také poslední schůzkou v tomto roce. Pozvali jsme děti, sourozence a jejich rodiče do Divadla Za Plotem, kde promítají vánoční pohádku “Největší dar”. 

Sešlo se nás 35! 

A o čem ta pohádka byla? 

Strašidelné schůzka u Čiperků

07.11.2022 - 18:32


Čiperkové se 2.listopadu sešli na strašidelné schůzce. Ačkoliv v Čechách jsou tradičním svátkem Dušičky, Halloween je zase magickým anglosaským lidovým svátkem, který se slaví většinou hlavně v anglicky mluvících zemích, v Legolandu nic takového neznají. Nejprve jsme si tedy pověděli něco o tradicích a kouzelném podzimu a pak už jsme se pustili do rejdění! 

Nechyběly strašidelné soutěže, výroba duchů ani maskování v terénu. 

Říjen u Čiperků

02.11.2022 - 15:30


V říjnu se Čiperkové na schůzce sešli třikrát a několik členů našeho oddílu vyrazilo také na tábor v čase podzimních prázdnin, kde na ně čekal nabitý program propojený celotáborovou hrou. Zúčastnili se tak různorodých aktivit od sportovních, přes rukodělné až ke klasickým táborovým a turistickým, jako byl třeba výlet do Berouna. 
 

Čiperkové v červnu

14.08.2022 - 11:13


V červnu jsme se sešli třikrát a čekala nás závěrečná schůzka, kdy jsme uzavřeli naše dobrodružné putování. 

Ale vezměme to postupně! Červnovým tématem bylo opakování všech dovedností, které jsme se za tento školní rok naučili. Takže jsme se v průběhu schůzek vraceli k deskovkám, uzlování, čtení z mapy, šifrování a také ke zdravovědě. Čiperkové si sami volili v jakém pořadí nám své dovednosti předvedou a všichni úspěšně splnili červnové výzvy. 

Duben u Čiperků

02.05.2022 - 10:03


V dubnu se náš oddíl sešel celkem 3x, protože se navíc ještě konal týdenní velikonoční tábor, kam zavítali také naši členi oddílu. Účast na táboře naši Čiperkové hodnotili velmi pozitivně a těší se na další tábory.

Dubnová témata byla spolupráce, Velikonoce a Čarodějnice. Čekalo nás mnoho zajímavých a improvizačních úkolu a také příjemné odpoledne strávené nad deskovkama.